معاون شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه تاکنون از هزار بسته‌ ارائه‌شده، ۳۲۴ بسته به مرحله سرمایه‌گذاری رسیده است، مدعی شد: مجموع ارزش سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته خارجی ما در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. به گزارش ایسنا، محمد صفری  اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بسته‌ هایی طراحی کردیم؛ هزار بسته به ارزش ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سال قبل طراحی شد و ۲۰۰ بسته به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان اخیرا ارائه شد که مجموع ارزش بسته‌ها را به ۱۱۰۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند. او همچنین اعلام کرد که عمده رویدادهای خارجی که در سال گذشته مناطق آزاد ایران در آن مشارکت فعال داشته‌اند، در کشورهای چین، هند، روسیه، ارمنستان، سلیمانیه عراق، قطر و عمان برگزار شده است.