آمار و ارقام در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم در فروردین ۱۴۰۳، نشان می‌دهد که تورم در بخش خوراکی‌ها در ماه اول سال با «شوک» مواجه شده است. مرکز آمار ایران، رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی را در مناطق شهری اعلام کرده است و در میان آنها پیاز بیشترین جهش قیمت را داشته است. پس از نرخ ۲۹/۵ درصدی پیاز، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه ۱۵/۲ درصد گرانتر شده است.