وزیر اقتصاد مدعی شد: در لیست بدهکاران بانکی اتفاق جدیدی رخ داده و آن توجه به ابربدهکاران مالیاتی است که سال گذشته ١١٠ هزار میلیارد تومان فقط از ابربدهکاران مالیاتی وصول کردیم. به گزارش ایلنا، احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران افزود: شرکت‌های خود بانک‌ها هم معوقاتی داشتند و برنامه دولت این است که به ابر‌بدهکاران مالیاتی فشار وارد کند.