عضو هیات نمایندگان استان اصفهان گفت: سد زاینده‌رود تنها حدود ۳۸۰ میلیون متر مکعب آب دارد که از این میزان ۱۰۰ میلیون متر مکعب گل‌ولای بوده و قابل استفاده نیست. به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی تاکید کرد: امروز آب مهمترین مسئله کشور است و متاسفانه در سال‌های گذشته در زمینه سیاست‌گذاری این مسئله اشتباه کرده‌ایم، به جای اینکه در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کنیم باید در صنعت آب سرمایه‌گذاری می‌کردیم. او همچنین افزود: سال گذشته که اوضاع بارندگی بهتر بود ۹ مرتبه آب برای کشاورزان بازگشایی شد اما در نشستی که با مدیران مربوطه داشته‌ایم امسال صحبت از ۳ تا ۴ مرتبه بازگشایی و آنهم با تشکیک و تردید در مورد کیفیت مدیریت در زمینه تخصیص آب کشاورزی است و این بدان معناست که اوضاع آب خوب نیست باید در صدد تامین منابع آب پایدار باشیم.