یک کارشناس مسکن اعلام کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی ارجاع شده و منتظر قرارگرفتن در دستور کار مجلس توسط هیأت رئیسه است. به گزارش تجارت‌نیوز، سعید رسولی با اشاره به آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون تخصصی، این طرح به صحن علنی ارجاع شده و منتظر قرارگرفتن در دستور کار مجلس توسط هیأت رئیسه است.