نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: ما که نمی‌توانیم دنیا را قانع کنیم خود را با تعطیلات ایران وفق دهند پس چاره‌ای نداریم غیر از اینکه با تعطیلی جمعه و شنبه خود را با دنیا همراه سازیم همان کاری که کشورهای مسلمان مانند عمان، امارات، عربستان و... کرده‌اند. به گزارش ایلنا، عباس جبالبارزی افزود: مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کرده و براساس این قانون وقتی دولت می‌خواهد بخش‌نامه‌ای ابلاغ کند باید جویای نظر بخش خصوصی باشد اما خود در تصویب این موضوع توجهی به نظر بخش خصوصی نداشته است. همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را مطرح کرده که این موضوع برای فعالان اقتصادی دغدغه‌ساز شده در حالی که کمیسیون‌های اقتصادی و جهش تولید باید به این امر بپردازند.