بازار سرمایه متاثر از اخبار غیر اقتصادی با ریزشی ۵۳ هزار واحدی به کار خود پایان داد. به گزارش تسنیم، در بازار دیروز 32 نماد در محدوده مثبت و 403 نماد در محدوده منفی و در بازار فرابورس 70 نماد در محدوده مثبت و 268 نماد در محدوده منفی معامله شدند. لازم به ذکر است که ارزش معاملات خُرد در بازار ، مبلغ 5 هزار میلیارد و 840 میلیون تومان بود. گفتنی است حقیقی‌ها در روز گدشته حدود 2 هزار میلیارد تومان به بازار سهام تزریق کردند.