مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: شخصی به نام «آرش اشتری»، کارشناس واحد مالی یکی از بنادر تابعه استان خوزستان، به شکل شیادانه ١٠٨ میلیارد تومان را جابه‌جا کرد که به سرعت با همکاری سپاه و اطلاعات کشف شد. به گزارش ایلنا، علی‌اکبر صفایی تاکید کرد که درحال ردیابی هستیم و همت این است که این مبلغ برگردد.