فــعـالان صـنـف خشکشویی اعلام کردند که به دنبال تورم اقتصادی کشور، رکود به بیش از ۵۰ درصد لباسشویی‌ها و خشکشویی‌ها رسیده و این موضوع باعث تعطیلی حدود ۲۰ درصد از واحد‌های صنفی در این رسته شغلی در سال جاری شده است. رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران، در گفتگو با اقتصاد 24 گفت: برخی از واحد‌های صنفی لباسشویی و خشکشویی در سال جاری به دلیل تورم و رکود در اقتصاد ناگزیر تعطیل شدند و این رکود، ضربه بزرگی به این صنف وارد کرده است. به گفته ابوالفضل رجب زاده،،  رکود کم سابقه در صنف لباسشویی و خشکشویی به تورم موجود در جامعه بازمی‌گردد چراکه مردم توان پرداخت پول برای هزینه‌های غیر ضروری مانند لباسشویی و خشکشویی را ندارند. این شغل، شغل لوکسی محسوب می‌شود و هر سال مراجعه به ما کمتر از سال قبل می‌شود. در حال‌ حاضر با وجود اینکه نزدیک عید نوروز هستیم، حدود ۵۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش تقاضا داریم.