فــرمـانـده قــرارگــاه خاتم‌الانبیا اظهار کرد: قرارگاه در میدان پارس جنوبی و در میدان آرش، میدان اسفندیار و میدان فرزاد و یادآوران حضور جدی دارد. به گزارش ایلنا، غلامرضا عابد تاکید کرد: همکاری‌ و فعالیت‌های قرارگاه براساس تهاترهای نفتی و گازی است.