سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: مردم نگران نباشند و عجله هم نکنند تا پایان امسال حراج سکه تکرار می‌شود و ادامه ‌خواهد داشت و در روزهای آینده آگهی بعدی برای حراج دوم را منتشر می‌کنیم. به گزارش ایلنا، اصغر بالسینی  درباره اختلال سایت حراج سکه و عدم دسترسی مردم برای ثبت سفارش و شرکت در حراج امروز اظهار داشت: به دلیل ازدحامی در سامانه برای ثبت‌نام و احراز هویت و همچنین ثبت سفارش وجود دارد، سایت برخی از متقاضیان برای ورود به سایت دچار مشکل شدند. او تاکید کرد: برای حراج  افراد می‌توانند برای حداکثر 5 قطعه ربع سکه ثبت سفارش داشته باشند.