درحالی حدود ۴ سال از آغاز ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن (طرح اقدام ملی) شهر پردیس می‌گذرد که پیشرفت این واحدها به ۵۸ درصد رسیده است. به گزارش تسنیم، در حالی این پروژه‌ها در اراضی بین فاز 9 و فاز 5 توسط 17 پیمانکار در حال اجراست که به گفته مدیر طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید پردیس مدت قرارداد احداث واحدها 24 ماهه بوده است! مجتبی قدمگاهی اعلام کرد: با اشاره به این‌که واحدهای نهضت ملی مسکن در 32 بلوک در حال ساخت است، گفت:‌4 تیپ بلوک مختلف داریم؛ 8 طبقه 24 واحدی. 8 طبقه 54 واحدی. 11 طبقه 72 واحدی و  14 طبقه 72 واحدی. اینها برای قبل از تغییر نقشه واحدهاست. او ادامه داد: تعداد طبقات پس از تغییر نقشه تغییر نکرد اما در واحدها، 72 واحدی 11 طبقه به 88 واحد و 14 طبقه 72 واحدی به 83 واحد افزایش یافت. قدمگاهی تصریح کرد که این کار برای تامین هزینه‌های محوطه‌سازی صورت گرفته است. هزینه محوطه‌سازی بسیار هنگفت است و طبق قراردادهای پیمانکار حدود 900 میلیارد تومان برای پروژه نیاز است.