مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه ‌خام در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس هیات دولت خبر داد. به گزارش ایلنا، ولی‌اله جعفری عنوان کرد: پس از ابلاغ مصوبه مورخ 21 تیر ماه 1402، عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام و افزایش چند برابری نرخ عوارض و در نتیجه تاثیر کاهنده آن بر سودآوری شرکت‌ها، این سازمان اقدام به پیگیری از مراجع ذیصلاح مبنی بر بازنگری در مصوبه یاد شده کرد. به گفته او، طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چنانچه کاهش نرخ عوارض صادراتی بر عملکرد ناشران اوراق بهادار تاثیر با اهمیت داشته باشد، ناشر باید موضوع را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی کنند.