رئیس سازمان امور مالیاتی  درباره اختلافات مجلس و دولت درباره ارزش و منابع ایجاد شده از افزایش یک درصد ارزش افزوده از ٩ به ١٠ درصد تاکید کرد: آنچه که به مجلس اعلام کردیم این بود که برآورد از افزایش یک واحد ارزش افزوده بین ۶۵ تا ٧٠ هزار میلیارد تومان است که البته ٢۵ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان آن در فروردین ماه سال ١۴٠۴ محقق می‌شود. به گزارش ایلنا، محمدهادی سبحانیان افزود: بنابراین منابع حاصل شده از یک واحد ارزش افزوده در سال ١۴٠٣ حدود ۵٠ هزار میلیارد تومان خواهد بود که آن را به مجلس اعلام کرده‌ایم. او درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکید کرد: برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی اراده ما بسیار جدی است و هیچ تعللی در این باره جایز نیست.