بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک ‌میلیارد تومان شد. به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس‌کل  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.