دلار دیروز در بازار آزاد در آستانه بازگشت به کانال ۵۴ هزار تومان قرار گرفت. به گزارش انتخاب، به دنبال التهابات هفته اخیر در منطقه، دلار سیر صعودی پیدا کرده بود اما با فروکش کردن تنش‌ها بین ایران و امریکا، دلار اکنون با روندی کاهشی مواجه است. صبح دیروز دلار بین ۵۵ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ معامله می‌شد، اما حدود ظهر در بازار آزاد به ۵۵ هزار و ۵۰ تومان تا ۵۵ هزار تومان رسید.