سخنگوی دولت گفت: عرضه ارز بیشتر از تقاضاست بنابراین افزایش قیمت ارز دلیل اقتصادی ندارد. به گزارش ایسنا، علی بهادری‌جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ارزی کشور، افزود: عرضه ارز از سوی بانک مرکزی بیشتر از تقاضاست و افزایش قیمت ارز دلیل اقتصادی ندارد. ترازهای ارزی مثبت و درآمدهای ارزی در دسترس و قابل قبول است. او تاکید کرد: دولت از منبع درآمدی واقعی و پایدار استقبال می‌کند مثلا  ارز برای واردات کالاهای اسلامی و دارو که هر سال تخصیص داده می‌شود را بگوییم نصف این میزان مصرف کنیم یعنی دارو را نصف می‌کنیم یا قیمت را دوبرابر می‌کنیم؟ اگر مخالف افزایش قیمت‌ها باشیم، نمی توانیم بگوییم کمتر تخصیص ارز بدهیم و آن منبع را جای دیگر مصرف کنیم. این می‌شود منبع درآمدی غیرواقعی که رهبری از واژه ام‌الخبائث استفاده کنند.