عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منابع ارزی کشور وضعیت خوبی دارد اما نیازمند مدیریت دقیق‌تر و نظارت جدی‌تری در این بازار هستیم. به گزارش ایسنا، اصغر سلیمی ادامه داد: باید نظارت جدی‌تری بر افرادی که خارج از مسیرهای قانونی تبادل ارز می کنند، صورت بگیرد. با مدیریت صحیح می توان نرخ ارز را کنترل کرد. از سوی دیگر بخشی از التهابات بازار ارز به فضاسازی‌هایی بر می‌گردد که عده‌ای در تلاش هستند تا آن را ایجاد کنند. او تاکید کرد: تغییر قیمت ارز بر روی همه بازارها اثرگذار است، زمانی که قیمت ارز بالا می رود، قیمت تمام کالاها افزایش پیدا می‌کند اما زمانی که نرخ ارز پایین می آید قیمت کالاها بالا باقی می‌ماند. این بازار نیازمند مدیریت دقیق است.