خانه‌های لوکس که در لایحه اولیه بودجه ۲۵ میلیاردی تعیین شده بودند، پس از اصلاحیه لایحه بودجه به ۳۵ میلیارد تومان تغییر کرده و دیروز، 2 بهمن، نیز از سوی مجلس، مقرر شد خانه‌های بالای ۳۵ میلیارد تومان مشمول مالیات شود. به گزارش ایسنا، در تبصره شش لایحه بودجه و بخش عوارض و مالیات و بخش «ش» آمده که زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال (۲۵ میلیارد تومان) باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میران دو در هزار می‌شوند. با وجود این، در اصلاحیه‌ای که ۲۷ آذرماه منتشر شد، دولت خانه‌هایی با ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال (۳۵ میلیارد تومان) را به‌عنوان خانه‌های لوکس در نظر گرفت.