وزیر صمت گفت: عرضه خودروهای وارداتی دارد آزاد می‌شود و تعهدات مربوط به آن تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. مردم باید صبر و حوصله داشته باشند، روندها رو به بهبود است و بدون تردید عرض می‌کنم که وضعیت خوبی برقرار خواهد شد. عباس علی‌آبادی وزیر صمت دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایلنا در مورد وضعیت نابسامان خودرو، تصریح کرد: بازار خودرو رو به بهبود است و شرایط خوبی دارد اما به هر حال عده‌ای در این بازار زندگی می‌کنند و به دنبال منافع خود هستند. وزیر صمت تصریح کرد: به نظر من وضعیت خودرو خیلی خوب است.