در جریان برگزاری انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی، صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی ایران شد. به گزارش ایسنا، یکشنبه، 1 بهمن، انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی ایران در هشتمین جلسه هیئت نمایندگان دور دهم اتاق ایران، بعد از هفت ماه اختلاف دولت و بخش خصوصی بر سر انتخابات دور دهم اتاق، برگزار شد. در جریان برگزاری این انتخابات از بین ۲۱ نفر داوطلب تایید صلاحیت شده، ۱۷ نفر انصراف دادند و در نهایت صمد حسن‌زاده  با کسب ۲۰۸  رای به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران در دور دهم انتخاب شد. لازم به ذکر اشت در این انتخابات از ۴۹۸ عضو هیئت نمایندگان ، ۴۱۳ نفر رای دادند و فرج‌الله معماری ۱۸۱ رای، احد عظیم زاده ۱۵ رای و مجتبی غیابی 5 رای کسب کردند و 3 رای نیز 

باطله بود.