دبیر شورای عالی مناطق آزاد مدعی شد: در سال ٢٠٢٢ میزان تجارت بین‌الملل در دنیا ٢۵ تریلیون دلار بوده که در مقایسه با تولید ناخالص جهانی که یک صد تریلیون دلار است تقریبا ٢۵ درصد تولید دنیا به تجارت بین‌الملل اختصاص دارد. در حالی که در سطح جهانی ٢۵ درصد تولید ناخالص جهانی را تجارت تشکیل می‌دهد در ایران مجموع نسبت GPD به تجارت ٣٨ درصد بوده ‌است. به گزارش ایلنا، حجت‌الله عبدالملکی در افتتاحیه اولین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به پاکستان، افزود: در واقع اقتصاد ایران از میانگین تجارت جهانی جلوتر است و براساس شاخص باز بودن تجارت ایران در سال ٢٠٢٢ از کشورهایی مانند روسیه و هند جلوتر بوده‌ است. او با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش مهمی در تولید و تجارت ایفا می‌کنند، اظهار داشت: مجموع صادرات سالانه مناطق آزاد ایران حدود ١٨ میلیارد یورو بوده و بیش از ٨٠ درصد ترانزیت ایران از مناطق ویژه اقتصادی انجام می‌شود از این رو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهشت سرمایه‌گذاری و تجارت محسوب می‌شوند.