وزارت برق عراق خبر داد که به علت کمبود پیش آمده در گاز وارداتی، تولید برق این کشور بیش از چهار هزار مگاوات کاهش یافته است. به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وزارت برق عراق روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دنبال کاهش تکیه بر گاز وارداتی از طریق ساخت سیکل‌های ترکیبی و فعالسازی نیروگاه‌های حرارتی و نیز پروژه‌های انرژی خورشیدی است. در این بیانیه افزوده شده: وزارت برق عراق طبق دستورات دولت و با هماهنگی وزارت نفت به دنبال جایگزین کردن کمبود گاز برای فعالسازی نیروگاه‌ها با سوخت‌های جایگزین است تا زمانی که گاز وارداتی که به علت انجام تعمیرات در داخل ایران متوقف شده است، از سر گرفته شود.