وزارت اقتصاد اعلام کرد: وزیر اقتصاد به مردم اطمینان داد که پول ارز دریافت شده و بازگشته است اما در عین حال تصریح کرد که حتماً فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مسئله نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اقتصاد در پاسخ به سوءبرداشت‌هایی که با تقطیع اظهارات وزیر اقتصاد درباره فساد چای دبش صورت گرفته، توضیح داد: دولت هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد و این موضوع به صراحت در سخنان وزیر اقتصاد بیان شده است.