مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: با هدف مدیرت مصرف و رسیدن گاز به مشترکان خانگی گاز دو مجتمع صنعتی پتروشیمی و سیمان در مرکز استان خراسان شمالی قطع شد. به گزارش سایت دیده‌بان ایران، سیدمحمود هاشمی اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل سرما و همچنین دستور مرکز دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران، محدودیت‌هایی برای مصرف گاز در صنایع استان خراسان شمالی آغاز شده است. او تصریح کرد: با آغاز فصل سرما مصرف گاز در استان در حالی که انتظار می‌رفت تا ۶ درصد افزایش داشته باشد، حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است.