رئیس هیأت تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: بانک مرکزی با مجلس همکاری نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، انجام شود. به گزارش مهر، جبار کوچکی‌نژاد در تذکری در صحن علنی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مانع اجرای این طرح تحقیق و تفحص است، افزود: بیش از ده‌ها میلیارد دلار از منابع دولت که باید بر سر سفره‌های مردم خودش را نشان می‌داد، به جیب یکسری رانت‌خوار رفت؛ انتظار می‌رود در چند ماه باقی‌مانده از دوره مجلس یازدهم، با مجلس همکاری شود تا این تحقیق و تفحص انجام شود.