معاون صندوق توسعه ملی از طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت خبر داد و گفت: ۳۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی تسهیلات داده شده که از این محل، بدهی بخش خصوصی واقعی کمتر از ۲ میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی  در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران افزود: از مانده مطالبات صندوق ۱.۹ میلیارد دلار از بخش خصوصی واقعی است که یک میلیارد دلار از چند طرح مشخص است. همکاری صندوق با بخش خصوصی، همکاری خوبی بوده است. ۷ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول‌شده که ۲ میلیارد دلار از بخش خصوصی بوده است. تعامل بین صندوق و اتاق باعث می‌شود صندوق به رسالت خود برسد. در اساسنامه صندوق به بخش خصوصی تأکید شده است. او اشتباه مهم صندوق توسعه ملی را در گذشته، سپردن همه کارها به بانک‌ها دانست و تاکید کرد: به استناد اساسنامه صندوق، بانک‌های عامل باید طرح را بررسی می‌کردند و البته برای پروژه‌ها و انتخاب کشور هم باید دقت کنیم. در گذشته خیلی از کاستی‌ها بر عهده بانک عامل بود و سعی ما بر این است که کاستی‌ها را جبران کنیم.