مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا درباره امکان تهاتر مطالبات هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیاء با مالیات گفت: در حال حاضر مالیات قرارگاه با مطالبات آن از دولت تهاتر می‌شود اما برای تهاتر مالیات سهمیه‌ای تعیین شده به این معنا که در سنوات گذشته برای تهاتر مالیاتی قرارگاه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌ بود امسال هم چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان سقف تهاتر مالیاتی برای قرارگاه تصویب شده‌است. به گزارش ایلنا، محمدرضا رحمانی درباره میزان بدهی دولت به یک هلدینگ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (هلدینگ راه و شهرسازی) اظهار داشت: عدد بدهی‌های دولت بسیار درست است و امکان اعلام مجموع بدهی دولت به تمام بخش‌ها و هلدینگ‌های قرارگاه وجود ندارد. اما بدهی دولت فقط به بخش هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان است.