رئیس سازمان راهداری از نوسازی ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری خبر داد در حالی که دی سال قبل از برنامه نوسازی ۴۰۰۰ دستگاه ناوگان راهداری خبر داده بود. به گزارش تسنیم، داریوش امانی اظهار کرد: نوسازی و بازسازی 1000 دستگاه ماشین آلات راهداری با اعتبار 2000 میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد. اما او پارسال درباره نوسازی ناوگان راهداری با بیان اینکه ‌ ناوگان راهداری عموما فرسوده هستند و به طور میانگین بالای 25 سال عمر دارند. به دلیل کمبود اعتبارات خریدهای ما کمتر بوده و سعی کردیم بیشتر بازسازی کنیم، اظهار کرده بود: در هیئت دولت مصوب شد تا 2600 دستگاه ماشین‌آلات راهداری از خارج خریداری و 1400 دستگاه هم از تولیدات داخل کشور تامین شود. در این صورت می‌توانیم 40 درصد ماشین آلات راهداری را نوسازی کنیم.