کارخانجات تایرسازی از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۴۶ هزار و ۳۶۳ تن تایر معادل ۱۳ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۹۳۱ حلقه لاستیک تولید کردند که به ترتیب کاهش ۵ و ۲ درصدی را نشان می‌دهد.به گزارش خبرگزاری مهر، از این میزان تعداد تایرهای سواری ۱۱ میلیون و ۹۳۱ هزار به وزن ۹۱ هزار و ۴۳۹ تن است که به ترتیب ۵ درصد و ۲ درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه آنکه تولید تایر سواری بایاس ۶۰ درصد کاهش یافته است. همچنین در این مدت ۸۰۲ هزار و ۸۹۰ حلقه تایر وانتی به وزن ۱۳ هزار و ۷۰ تن تولید شد که به ترتیب ۱۰ درصد و ۸ درصدی کاهش یافته است. این در حالی است که رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران اعلام کرده بودکه از این هفته ۷۰۰ هزار حلقه لاستیک در ۳۱ استان کشور عرضه می‌شود.