عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد:  ما ظرفیتمان برای دخیره کردن گاز کمتر از ۱ درصد است و در این موضوع کار خاصی را انجام نداده‌ایم و اگر بخواهیم یک ظرفیت ۱۰ درصدی برای ذخیره سازی را ایجاد می‌کنیم می‌توانیم بخش قابل توجهی از نیاز گازی را در فصل سرد سال که با ناترازی مواجه هستیم را به این وسیله مرتفع کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نخعی تاکید کرد: بحث ذخیره سازی گاز یک موضوع مهم است ما جز معدود کشورهای دارای ذخایر گازی در دنیا هستیم که ذخایر ذخیره سازی گاز در کشور ما خیلی محدود است. او افزود: در همین راستا در ابتدای سال جاری، به تمامی صنایع دارای کمبود گازی در فصل زمستان اطلاع داده شد که در صورت سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد مخازن ذخیره‌سازی گاز، گاز طبیعی یا CNG و LPG، LNG قرار خواهد داد.