تا سیاست‌های اقتصادی این باشد، اوضاع بهتر نخواهد شد

یک اقتصاددان با ابراز نگرانی نسبت به آینده اقتصاد ایران و بازگشت به ریل رشد و توسعه گفت: به نظر می رسد با توجه به مجموعه سیاست‌ها و تدابیر دولت، تغییر خاصی در سال ۱۴۰۳ رخ ندهد، چراکه نهادها همان نهادها و سیاست‌ها همان سیاست ها هستند و افرادی که در این حوزه مسولیت دارند تقریبا تغییر خاصی نکردند.

کامران ندری در گفتگو با اقتصاد آنلاین، عنوان کرد: اقتصاد ما در سالی که از نیمه آن عبور کرده ایم و در مجموع در دهه گذشته، به شدت آسیب دیده؛ هر چند هنوز هم برای افزایش درآمدهای دولت، اتکا روی دغدغه های مالیاتی می تواند آثار و تبعات منفی داشته باشد؛ مگر اینکه دولت بتواند از کسانی که فرار مالیاتی دارند به خصوص در بخش تجاری، مالیات اخذ کند.

او تاکید کرد: اگر امکان اصلاح روابط خارجی وجود داشته باشد تا حدی میتوان روی عبور از دغدغه های نفتی تکیه کرد؛ در غیر اینصورت راه دیگری برای اینکه دولت بتواند درآمدش را افزایش دهد، فعلا وجود ندارد.

این اقتصاددان اظهار داشت: چشم انداز رشد اقتصادی، خیلی مطلوب نیست؛ چراکه اگر بخواهیم به سمت فروش اوراق برویم، یعنی بخواهیم  از مردم استقراض کنیم، تا در آینده رشد اقتصادی داشته باشیم و از محل این رشد اقتصادی بتوانیم درآمد مالیاتی را  افزایش دهیم تا بتوانیم قرضی را که از مردم از طریق انتشار اوراق گرفتیم پس دهیم؛ این فضا خیلی مهیا نیست؛ بنابراین اگر چشم انداز مثبت اقتصادی هم وجود نداشته باشد، انتشار اوراق هم خیلی نمیتواند به دولت کمک کند.

ندری افزود: بر این اساس است که به نظر نمی رسد دولت در سال ۱۴۰۳ شرایط مناسب تری نسبت به سال ۱۴۰۲ داشته باشد؛ بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد اگر بشود از طریق اصلاح سیاست خارجی راههایی رو برای فروش نفت بیشتر و کالاهای صادراتی پیدا کرد کمک شایانی به اقتصاد است؛ البته این به تنهایی کفایت نمی کند چون ما دچار تحریم های بانکی هم هستیم و باید در کنار فروش بیشتر نفت سعی کنیم موانع را برداریم تا بتوانیم از فروش نفت استفاده کنیم چون نفت را می فروشیم منتها به خاطر موانع پولی و بانکی که با آن مواجهیم نمی‌توانیم از ارز حاصل از درآمد نفتی استفاده کنیم.

او خاطرنشان کرد: در وهله دوم باید روی عواملی که چشم انداز اقتصاد کشور را منفی کرده کار کرد؛ چراکه تا زمانی که نتوانیم یک رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنیم، طبیعتا نه در آینده می توانیم مالیات وصول کنیم نه از عهده بازپرداخت قرض هایی که گرفتیم برخواهیم آمد؛ بنابراین دولت باید برای رشد اقتصادی پایدار تلاش کند.