طبق اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی قیمت پایه برخی از خودروهای وارداتی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس، قیمت‌های مشخص شده بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و عوارض قانونی جانبی هستند و هزینه‌های جانبی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... هم به قیمت‌های زیر اضافه می‌شود. همچنین قیمت شش خودروی وارداتی اعلام شد که پایینترین قیمت متعلق به Bestune T77 به مبلغ 16 میلیارد و 516 میلیون ریال و گرانترین خودرو Hongqi H5 به قیمت 22 میلیارد و 918 میلیون ریال است.