شاخص کل بورس در برابر عرضه ها نتوانست تاب بیاورد و در نتیجه رشد را تبدیل به ریزش کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس که صبح دیروز توانسته بود صعود کند در انتهای معاملات با ریزش ۱۹۵ واحدی مواجه شد، ارزش معاملات خرد عدد ۳,۲۹۸ میلیارد تومان را به ثبت رساند که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۱درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۱۶درصد کاهش داشته است. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲,۱۸۱ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. دیروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم ۴۵۴ میلیارد تومان همچنان ادامه داشت. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.