در حالی معاون سازمان راهداری از برنامه اخذ عوارض از بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی خبر داد که وزیر راه و شهرسازی این موضوع را تکذیب کرد. به گزارش تسنیم، مهرداد بذرپاش در حاشیه برگزاری همایش قیر و آسفالت در خصوص اظهارات معاون راهداری سازمان حمل و نقل جاده‌ای، رضا اکبری، مبنی بر اخذ عوارض از جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها گفت: فعلا اخذ عوارض از جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها در دستور کار نیست. قانون به ما اجازه داده در آزادراه‌ها عوارض دریافت کنیم. او با بیان اینکه یکی از روش‌های پیشنهادی برای تامین منابع نگهداشت جاده‌ها اخذ عوارض از راه‌های اصلی و بزرگراه‌هاست تصریح کرد:هنوز نرخ عوارض آزادراه شیراز - اصفهان تعیین نشده و مردم می‌توانند از این آزادراه تردد داشته باشند.