وزیر صمت با بیان اینکه مردم در خرید خودرو عجله نکنند شرایط رو به بهبود است، گفت: با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست های در پیش گرفته دولت، آرامش به بازار خودرو بر می گردد تا دغدغه‌ها کاهش یابد. به گزارش تسنیم عباس علی‌آبادی با تاکید بر اینکه با اقدامات انجام شده آرامش نسبی خوبی در بازار خودرو حاکم شده، بیان داشت: در حوزه تولید خودروهای مونتاژی 100درصد افزایش تولید داریم، تولید خودروسازان داخلی افزایش یافته که در نیمه دوم رکورد سال را خواهیم زد، واردات خودروهای نو و دسته دوم هم به نتایج خوبی رسیده که نشان از تعادل در بازار عرضه و تقاضا دارد. او همچنین اعلام کرد: لایحه واردات خودرو کارکرده تصویب و به زودی ابلاغ می شود و درمورد خودروهای مناطق آزاد هم مقدمات کار انجام شده تا نگرانی ها و تقاضای مردم در این حوزه پاسخ داده شود.