فائو: سهم مواد خوراکی در سبد خانوار ایرانی از کره شمالی هم کمتر است

 

فرشاد مؤمنی با اشاره به گزارش فائو از ایران، گفت: در این گزارش فائو می‌گوید سهم مواد خوراکی در سبد کالای ایرانی‌ها حتی از کره شمالی هم بدتر شده است . این اقتصاددان با حضور در کافه خبر خبرآنلاین، تاکید کرد: من کره‌ شمالی را از نزدیک دیدم و بدنم لرزید وقتی این مطلب را خواندم. معنای این گزارش این است که خانوارها مرتب منابع کمتری دارند که در بخش آموزش و مصارف فرهنگی و ...هزینه کنند و این هشدار بزرگی است. وی تصریح کرد: وزن و ضریب اهمیت مواد خوراکی در بودجه‌ خانوار از حدود متعارف فراتر می‌رود. این اقتصاددان تاکید کرد: سهم در سال ١٣٩٧ برابر ٢٩ درصد بوده و در سال ١٣٠٠ به ٣٢ درصد رسیده است. مومنی گفت: البته با شیرین کاری‌هایی که عزیزان در سال ١۴٠١ در مدیریت اقتصادی کردند، اصلا چشم‌انداز بهبود در این زمینه مشاهده نمی‌شود.