بررسی صورت های مالی شرکت ایران خودرو نشان می‌دهد که صرفا در شهریور ماه ۱۸۳۳ دستگاه رانا، ۲۱۴۷ دستگاه هایما و ۱۳۵۰ دستگاه دنا علی رغم تولید در پارکینگ مانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی صورت‌های مالی شرکت ایران خودرو در کدال نشان می‌دهد که این شرکت در فروش برخی از محصولات خود طی ۶ ماه نخست امسال دست به احتکار و یا دپو زده است. در سایر محصولات هم توازن تولید و تقاضا بهم خورده است؛ به این ترتیب که در ۶ ماهه امسال ۷ هزار و ۹۴۲ دستگاه تولید و در مقابل ۶ هزار و ۳۸۸ دستگاه فروخته شده است. همچنین در یک ماهه شهریور از این محصولات یک هزار و ۸۰۶ دستگاه تولید و تنها ۴۱۵ دستگاه عرضه شده است.