دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمال میرزایی در نامه ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشت: عطف به جلسه شنبه مورخ 22 مهر 1402 در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان 20 درصد افزایش قیمت به گروه تایرهای رادیال از تاریخ شنبه 22 مهر 1402 اعمال و اجرایی گردد. این در حالی است که روز گذشته حسین فرهید زاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت  طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده بود.