سازمان حمایت در نامه ای به خودروسازان اعلام کرد که محدودیت های گارانتی خودرو ابطال شده و از این تاریخ، گارانتی خودرو فقط دو ساله است. به گزارش خبرگزاری مهر  رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به شرکت‌های خودرویی موضوع اصلاح شرایط گارانتی خودرو را ابلاغ کرد. حسین فرهیزاده در این نامه تاکید کرد: ضروری است مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (با اصلاحات بند ب ماده ۳۴ قانون هوای پاک) که تصریح داشته است «دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از دو سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با چهل هزار کیلومتر (هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد. مبنای ارائه گارانتی به کلیه خودروها قرار گیرد. بدیهی است هر گونه دریافت وجه در قبال فعال سازی مجدد گارانتی غیرقانونی بوده و در صورت عدم رعایت مراتب فوق الذکر، وفق قوانین و مقررات موضوعه اقدام لازم معمول می‌گردد.»