مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت اعلام کرد: بانک مرکزی هیچ‎گونه برنامه‌ ریزی برای استفاده از کارت هوشمند ملی در شبکه پرداخت کشور ندارد چرا که به لحاظ فنی این موضوع امکان پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا مانی یکتا افزود: دلیل اصلی نیز تفاوت‌های ساختاری جدی و البته عدم انطباق ظرفیت‌های تراشه کارت هوشمند ملی با استانداردهای بین‌ المللی شبکه‌های پرداختی کارتی است. او تصریح کرد: اما آنچه به صورت مشخص در بانک مرکزی در حال پیگیری است تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت است و بر این اساس به‌روزرسانی ظرفیت‌های شبکه پرداخت، ارائه امکان انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از برنامک‌های همراه هوشمند و استفاده از کارت‌های مجازی به جای کارت‌های فیزیکی مطابق با آخرین فناوری روز که تحت عنوان پروژه کهربا شناخته می‌شود در این بانک، شبکه بانکی و پرداخت در دست پیگیری است.