آمار منتشر شده در مورد تسهیلات بانک ها به مسکن چندان امیدوارکننده نیست. بر اساس این آمار، تا پایان مرداد امسال، بانک‌ها در مجموع تنها به ۲۰ درصد از تعهدات خود در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن عمل کرده‌اند. 

به گزارش تجارت نیوز آمارها نشان می‌دهند که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، بانک‌ها تنها ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به حوزه مسکن اختصاص داده‌اند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، بانک مسکن ۹۹ هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۱۶ هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۱۳ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۸ هزار میلیارد تومان، بانک ملی ۷ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات ۷ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه ۲ هزار میلیارد تومان و سایر بانک‌ها ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن پرداخت کرده اند.