معاون دریایی سازمان بنادر با اشاره به توافقات جدید با روسیه تاکید کرد: با روسیه تفاهمی امضا شده است که براساس آن، زمان تغییر پرچم را از یکسال به دو هفته کاهش دادیم. پس از این دستورالعمل داخلی کشور روسیه به شکلی بود که یکسال زمان می‌برد تا کشتی خریداری شده از آنجا به مقصد نهایی منتقل شود و امروز این زمان را به دو هفته کاهش دادیم که کشتی از ولگا به کشورمان منتقل شود. مجید علی‌نازی در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: پس از این طبق قوانین کشور روسیه هر کشتی که خریداری می‌شد برای انتقال در ابتدا باید به پرچم روسیه تغییر داده می‌شد و وقتی به ایران می‌رسید دوباره پرچم تغییر میکرد اما با پایان این سختگیری‌‌ها، کشتی با پرچم ایران طی دو هفته چارد آب‌های ایران می‌شود. او در پایان افزود: در حال حاضر در مسیر خزر را افزایش تقاضا برای حمل کالا مواجه هستیم اما ناوگان دریایی محدود است. ازینرو برای پاسخ به این نیاز و توسعه ناوگان این تسهیل‌گری در بخش خرید ناوگان انجام شده است.