وزیر صمت اعلام کرد: قول می‌دهم پروژه انتقال آب اصفهان از دریای عمان را تا زمان بهره‌برداری کامل پیگیری کنم. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان عباس علی آبادی پس از بازدید از پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان گفت: این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که در روند اجرای آن آب از جنوب به فلات مرکزی منتقل خواهد شد. این پروژه بزرگ برای تامین آب صنعت در دست اجرا است. او بیان اینکه همه ظرفیت‌ها برای بهره‌برداری از پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان آماده شده است ابراز داشت: تاکنون 0/2 کیلومتر از مسیر این پروژه لوله‌گذاری شده است و در مبدا و مقصد مخازن بزرگ در حال 

احداث است.