سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال گذشته مجموع قراردادهای بازیکنان ۱۶ تیم لیگ برتر حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که با اعمال ضرایب مالیاتی انتظار داریم که ۲۵۰ میلیارد تومان مالیات از فوتبالیست‌ها دریافت کنیم. به گزارش ایلنا مهدی موحدی در خصوص اخذ مالیات از فوتبالیست‌ها تاکید کرد: برای نظام مالیاتی و سازمان امور مالیاتی آن چیزی که واجد اهمیت است این است که مواجهه مالیاتی با افراد منطبق با قانون باشد. بنابراین هرچیزی را که قانون به عنوان پایه مالیاتی تعیین کرده مکلف به اجرای آنیم. او ادامه داد: به طور جدی پیگیر این هستیم که هر ورزشکاری که نسبت به انجام یک ورزش حرفه‌ای اقدام می‌کند و از این فعالیت ورزش حرفه‌ای درآمدی کسب می‌کند طبق قانون از این درآمد مالیات ستانی کنیم.