منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کرد تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده و نگرانی از این بابت نیست. به گزارش مهر در این نامه به نامه مدیرکل دفتر صنایع خودرو در خصوص خودروهاییچ مونتاژی اشاره شده است که مربوط به موضوع فصل ۹۸ بوده و در این خودروها تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شود. لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه به ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی تاکید شده است که نافی سایر محل‌های تاسیس ارز نیست. لازم به ذکر است ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرده بود که شرکت‌ها برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.