عراق در واردات گاز طبیعی،  ترکمنستان را جایگزین ایران کرد و در آینده نزدیک، پس از امضای توافق اولیه میان دو کشور این روند را آغاز خواهد کرد. به گزارش ایسنا، عراق، گاز و برق از ایران وارد می‌کند، اما تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، پرداخت پول این واردات را دشوار کرده است. هر چند آمریکا، با قراردادهای انرژی عراق و ایران برای تامین برق و گاز عراق، موافقت کرده اما بغداد را تحت فشار قرار داده است تا وابستگی خود به واردات انرژی از ایران را کاهش دهد. توافق با ترکمنستان ممکن است به این هدف کمک کند. معاون وزیر نفت عراق در امور گاز روز پنجشنبه اظهار کرد: در جریان سفر مقامات عراقی به ترکمنستان، طبق تفاهم‌نامه همکاری که برای این منظور تهیه شده است، با واردات مقادیری گاز برای تامین بخشی از نیاز نیروگاه‌های برق عراق، توافق شد. عزت صابر، انتظار دارد تا پیش از پایان سال میلادی جاری، این توافقنامه که شامل جزئیات واردات گاز و مکانیزم‌های بین دو کشور است، امضا شود.