به درخواست حجت عبدالملکی مازندران، سرخس و دوغارون به مناطق آزاد کشور اضافه شدند. به گزارش نبض بازار، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی گفت: دولت معتقد به توسعه بی‌حدوحصر مناطق آزاد نیست اما معتقد است اگر مناطق به صورت درست جا نمایی شوند رشد صادرات و افزایش درآمد مالیاتی را شاهد خواهیم بود. عبدالملکی در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرصت‌هایی که برای صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران پیش‌بینی شده، اشاره کرد.