دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد: با توجه به برآورد تولید پارچه در سال گذشته ۴۵۰ هزار تن بوده، به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول یک برنامه ۵ ساله برای بازسازی، نوسازی و سرمایه‌گذاری‌های ایجادی در کل صنعت نساجی و پوشاک نیاز داریم.  به گزارش ایسنا، سید شجاع الدین امامی رئوف به تراز منفی تجاری ایران در سال گذشته در صادرات نساجی و پوشاک اشاره کرد و گفت: واردات سال گذشته پارچه ۱۳۳ هزار تن به ارزش حدود ۶۸۵ میلیون دلار بوده. برآورد پارچه در سال گذشته نیز ۴۵۰ هزار تن بوده است. میزان واردات در کل صنعت نساجی پوشاک نیز در سال گذشته یک میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلار اعلام شده است. او در خصوص مشکل تامین مواد اولیه در این صنعت ابراز نگرانی کرد.