رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه بازار گوشت مسکوت و تقاضا به دلیل نبود قدرت خرید در مردم پایین است؛ گفت: اکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش فروش گوشت داریم. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت قیمت‌ها در بازار گوشت، افزود: در حال حاضر قیمت‌ها تغییر نکرده و مغازه‌دار هر کیلو گوشت گوسفندی را ۴۳۰ تا ۴۳۵ هزار تومان می‌خرد و  با ۱۰ درصد سود نیز به مردم عرضه می‌کند. به گفته وی، در حال حاضر تاحدی از کشورهای آسیای میانه واردات انجام می‌شود که قرار است افزایش یابد تا اوضاع بازار و قیمت بهبود پیدا کند.